• 1.5
  Xe máy 50cc Sirius Halim vành đúc phanh đĩa
  Xe máy 50cc Sirius Halim vành đúc phanh đĩa
  18.000.000 - 9 % 16.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy Cub NEW 50 (Đèn LED)
  Xe máy Cub NEW 50 (Đèn LED)
  18.100.000 - 9 % 16.600.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy Cub 50 Classic (Đèn LED)
  Xe máy Cub 50 Classic (Đèn LED)
  20.100.000 - 8 % 18.600.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy 50cc Wave Việt Thái
  Xe máy 50cc Wave Việt Thái
  16.400.000 - 10 % 14.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy 50cc Cub 81 Việt Thái
  Xe máy 50cc Cub 81 Việt Thái
  16.300.000 - 10 % 14.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe Cub Halim 50cc
  Xe Cub Halim 50cc
  16.700.000 - 9 % 15.200.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe Cub 81 DAISIM KOREA
  Xe Cub 81 DAISIM KOREA
  14.500.000 - 11 % 13.000.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy Wave DAISIM KOREA
  Xe máy Wave DAISIM KOREA
  16.000.000 - 10 % 14.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50
  19.000.000 - 8 % 17.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50 vành đúc
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50 vành đúc
  20.000.000 - 8 % 18.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga Giorno Mono
  Xe ga Giorno Mono
  20.300.000 - 8 % 18.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga 50cc Nioshima S
  Xe ga 50cc Nioshima S
  23.000.000 - 7 % 21.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe Máy Tay Ga 50cc Nioshima
  Xe Máy Tay Ga 50cc Nioshima
  22.000.000 - 7 % 20.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga Giorno Smile
  Xe ga Giorno Smile
  21.000.000 - 8 % 19.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga 50cc Gogolo Dibao
  Xe ga 50cc Gogolo Dibao
  22.500.000 - 7 % 21.000.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga 50cc Vespas Dibao Pansy X
  Xe ga 50cc Vespas Dibao Pansy X
  23.500.000 - 7 % 22.000.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga Scoopy 50cc Việt Thái
  Xe ga Scoopy 50cc Việt Thái
  20.000.000 - 8 % 18.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga 50cc Elite SYM Đen Mờ/Đỏ Mận
  Xe ga 50cc Elite SYM Đen Mờ/Đỏ Mận
  24.300.000 - 7 % 22.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe ga 50cc Elite SYM Trắng Đỏ/Trắng Xanh
  Xe ga 50cc Elite SYM Trắng Đỏ/Trắng Xanh
  23.300.000 - 7 % 21.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 1.5
  Xe máy Sirius DAISIM KOREA
  Xe máy Sirius DAISIM KOREA
  14.000.000 - 11 % 12.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe Cub 81 Espero
  Xe Cub 81 Espero
  - % 0đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe máy tay ga 50CC Espero
  Xe máy tay ga 50CC Espero
  - % 0đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe ga Giorno Espero 50CC
  Xe ga Giorno Espero 50CC
  - % 0đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe tay ga S9 Espero
  Xe tay ga S9 Espero
  - % 0đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe máy 50cc Wave Victoria
  Xe máy 50cc Wave Victoria
  - % 0đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
 • 0
  Xe máy Wave ESPERO
  Xe máy Wave ESPERO
  - % 0đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ. - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁC LOẠI XE ĐIỆN

Khách hàng