Tất cả có Sản phẩm

 • 1.5
  Xe máy Cub 50 Classic (Đèn LED)
  Xe máy Cub 50 Classic (Đèn LED)
  20.100.000 đ - 8 % 18.600.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50 vành đúc
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50 vành đúc
  20.000.000 đ - 8 % 18.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50
  Xe máy 50cc SYM Elegant 50
  19.000.000 đ - 8 % 17.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy Cub NEW 50 (Đèn LED)
  Xe máy Cub NEW 50 (Đèn LED)
  18.100.000 đ - 9 % 16.600.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc Wave Việt Thái
  Xe máy 50cc Wave Việt Thái
  16.400.000 đ - 10 % 14.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc Cub 81 Việt Thái
  Xe máy 50cc Cub 81 Việt Thái
  16.300.000 đ - 10 % 14.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc Wave Victoria
  Xe máy 50cc Wave Victoria
  16.000.000 đ - 10 % 14.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy 50cc Cub 81 Victoria
  Xe máy 50cc Cub 81 Victoria
  16.000.000 đ - 10 % 14.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy Wave DAISIM KOREA
  Xe máy Wave DAISIM KOREA
  16.000.000 đ - 10 % 14.500.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy Wave ESPERO
  Xe máy Wave ESPERO
  15.400.000 đ - 10 % 13.900.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe Cub 81 DAISIM KOREA
  Xe Cub 81 DAISIM KOREA
  14.500.000 đ - 11 % 13.000.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe Cub Halim 50cc
  Xe Cub Halim 50cc
  14.300.000 đ - 11 % 12.800.000đ
  Còn hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe Cub 81 Espero vành đúc
  Xe Cub 81 Espero vành đúc
  14.300.000 đ - 11 % 12.800.000đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
 • 1.5
  Xe máy Sirius DAISIM KOREA
  Xe máy Sirius DAISIM KOREA
  14.000.000 đ - 11 % 12.500.000đ
  Hết hàng
  - Tặng phí trước bạ+làm biển giá 1.500.000đ - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220 nghìn đồng. - Trả góp lãi suất thấp.
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁC LOẠI XE ĐIỆN

Khách hàng